De subsidieaanvraag is ingediend!

Nu de NS in principe akkoord is met het gebruik van de grond is er weer een nieuwe mijlpaal voor de Cremertuin: de subsidieaanvraag, die Serge heeft geschreven, is ingediend. Nu maar duimen dat hij wordt ingewilligd!

Afgelopen zondag hebben we met een aantal belangstellenden de stand van zaken besproken buiten in het zonnetje bij Stichting Emma. Serge heeft hier de subsidieaanvraag toegelicht. Verschillende mensen hebben hem gelezen en hun commentaar gegeven. Ga verder met “De subsidieaanvraag is ingediend!” lezen