Nieuws

De tuintjes hebben nieuwe nummers

We hebben de nummering van de tuintjes in de Cremertuin aangepast. Je nummer is misschien veranderd, maar de plek en grootte van je tuintje blijft gewoon gelijk!

We hebbende nummering om twee redenen aangepast. De bordjes met de bestaande nummering waren aan vervanging toe. En met de nieuwe nummering kunnen we in de toekomst makkelijker de indeling aanpassen zonder paaltjes te hoeven verplaatsen.

We hebben de plaats van de paaltjes zo goed mogelijk opgemeten. Het kan voorkomen dat de plek van de nieuwe paaltjes 10 of 20 centimeter afwijkt van de oude paaltjes, omdat deze in de loop der jaren soms enigszins zijn verschoven.

Klusdag en aanleg van de trampoline

Waarschijnlijk was je er bij, want er waren veel mensen op de klusdag. Er is veel gedaan, een mooie aftrap van het moestuin seizoen! Er is onder anderen een trampoline aangelegd. Niet alleen voor kinderen, volwassenen mogen er zeker ook op!

Paardenmest
Roelof heeft ook dit jaar weer paardenmest geregeld voor de liefhebbers. Lekker!

Stormschade

Door de storm van gisteren is een boom net naast de Cremertuin omgewaaid en in de Cremertuin gevallen. Geen paniek, er zijn geen tuintjes beschadigd. Wel is hij gedeeltelijk in de Tiny Forest terecht gekomen. Ook is het hek rond de Cremertuin beschadigd.

Voor zover ik heb kunnen zien zijn er verder geen loshangende takken of iets anders wat nog gevaar kan opleveren.

We gaan binnenkort bekijken door wie en hoe de boom moet worden opgeruimd.

De laatste klusdag van 2017

Vandaag was het alweer de laatste gezamenlijke Cremertuin klusdag van dit seizoen.

We gingen snoeien, grasmaaien, bladeren harken, de hutten checken op veiligheid, opruimen en de tuin winterklaar maken.

En er was

verse pompoensoep, van pompoen uit de Cremertuin uiteraard!

Opening fietsstraat

De gemeente Utrecht is (net als het bestuur van de Cremertuin) blij met de nieuwe inrichting van de Cremerstraat als fietsstraat. Daarom wordt is deze zaterdag feestelijk geopend. En als locatie voor deze opening was de Cremertuin gekozen!

De gemeente Utrecht had iedereen daarom uitgenodigd – op burendag, hoe toepasselijk! -? om in de Cremertuin om samen een stukje taart te eten en wat te drinken. Verder was

er muziek, een limo-kabouter en wethouder Lot van Hooijdonk.

Klusdag en de jaarlijkse BBQ

Vandaag was het weer Cremertuin klusmiddag, en vooral ook borrelen en barbecue!

Wat hebben we gedaan?

 • Onkruid wieden Tiny Forest en andere plekken
 • Beschoeiing afmaken van de laatste tuintjes en het pad
 • Bekijken waar de trampoline kan komen, en wie wil helpen met de realisatie hiervan
 • Borrelen en barbecue?n!

 

Het Tiny Forest is geplant

Vandaag is in de Cremertuin het Tiny Forest geplant. De leerlingen van groep 5 van De Catharijnepoort zijn de Wilde Wachters van het Tiny Forest. Ze hielpen dan ook mee met het planten. Samen met de vrijwilligers van het Tiny Forest en de Cremertuin hebben ze 600 boompjes geplant. RTV Utrecht filmde de gebeurtenis (bericht en filmpje).

Na het planten is de grond rond de bomen afgedekt met stro, om zo de groei van onkruid tegen te gaan.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat kinderen tussen de kleine boompjes gaan spelen. En ook het stro moet blijven liggen. Let hier dus op!

Er is ook nog een lading verse pallets bezorgd, dus er kunnen weer hutten gebouwd worden. Er kan gebouwd worden tussen de drie wilgen aan het spoor, langs het hek, en op de kopse kant van het Tiny Forest bij de ingang (en dus niet op het gras of in het zand). Het bouwen is op eigen risico. Let bij het bouwen goed op de splinters en spijkers die in het hout zitten.

Foto’s: Serge en Kim

Verse hutten bouwen

Afgelopen oud- en nieuw hebben we grote schoonmaak gehouden en alle (deels onveilige) bouwwerken ontmanteld en opgebrand. Maar de kinderen willen natuurlijk weer bouwen. En dat kan vanaf april! Onze sponsor, de RET (van de Cartesiusweg) brengt weer een grote partij pallets, die we langs het hek zullen leggen. De ruimte om te bouwen is met de komst van het Tiny Forest ietsje kleiner geworden. Je kunt bouwen tussen de drie wilgen aan het spoor, langs het hek, en op de kopse kant van het Tiny Forest bij de ingang. Bouwen is overigens wel op eigen risico. In het handboek wordt over de risico?s (en over de voordelen voor kinderen ?) geschreven.
Wie (van de ouders met timmerende kinderen) wil af en toe eens een extra veiligheidsrondje lopen, checken op uitstekende spijkers, andere onveilige situaties. En ook de rituele ontmanteling en grote oud- en nieuw fik coordineren? Mail ons!

Cursus moestuinieren

Om wat meer groene vingers te trainen organiseren we dit seizoen een moestuincursus. Gratis voor de leden, voor niet-leden ? 5,- entree.

De cursus wordt gegeven door (moes)tuinontwerper Roos Broersen, www.roosbroersengroenadvies.nl en ondersteund door Rob Vleeming van Hoveniersbedrijf Natuurlijk die helpt bij de gezamenlijke projecten, zoals de bloementuin, de paden, de graswal en de gemeenschappelijke kruidentuin.
De cursus-data zijn:

 • Zondag 2 april
  Praktijkles in de tuin (onkruid, zaaien/kalender + soortkeuze, gereedschap) en inventarisatie vragen / lesonderwerpen
 • Zondag 7 mei
  Theorie en praktijk bodem, compost, bemesting, water geven / vakantie
 • Zondag 11 juni
  Theorie en praktijk onkruid, bestrijden ziektes en plagen, combinatieteelt
 • Zondag 10 september
  Theorie en praktijk oogsten, doorzaaien, wintergroenten
 • Zondag 8 oktober
  Theorie en praktijk kundig snoeien, bladval en winterklaar maken moestuin

De cursussen zijn steeds van 13:00 tot 14:00 uur

Beschoeiing tuintjes afmaken

Na het verwijderen van de graszoden uit de tuintjes hebben we (gedeeltelijk) beschoeiingshout als nieuwe scheiding aangebracht tussen tuin en pad. Nieuw hout is besteld om de klus af te maken.
Op 2 april (na de moestuincursus) gaan we verder met de klus. Van 14.00 tot 17.00 uur. Als we weer met velen zijn, dan kan de klus afgemaakt worden!